NOWY ALBUM
NEON FIELDS

 

                     home  obrazy  muzyka  gramy  kontakt   recenzje                            do ściągniecia:  info     warunki techniczne

 

 

TRANS

KAPELA

KARPATY

MUZYKA

 

 

 

 

 

 

 

 

Od stuleci, na styku karpackich kultur rozbrzmiewa wyjątkowa muzyka. Surowa, a zarazem ulotna. Łącząca

 w uniwersalną całość wiele, pozornie obcych sobie znaczeń. W tej muzyce cała energia i dziedzictwo

 Karpat dotyka największej tajemnicy życia.  Może dlatego posiada ona tak wielką siłę ekspresji,

a przez to witalność i ponadczasowość.Muzyka Transkapeli to spotkanie dwóch światów

w ich różnych wymiarach czasowych: Pierwszy, to świat Karpat – trwający niezmiennie

od prawieków, tajemniczy. Świat pełen symboli i znaczeń, starych wierzeń i tradycji,

świat wielu wspaniałych kultur, w końcu, świat bogaty w wyjątkową  muzykę,

czerpiącą z „magicznej”, żywiołowej energii Karpat.  Drugi świat,

to współczesność i nasza wyobraźnia, która w połączeniu

z osobistymi poszukiwaniami w gatunkach i tradycjach

 muzycznych kształtuje kompozycję utworów.

Transkapela to różne osobowości muzyczne, różne

drogi artystyczne, ale jedna fascynacja

 „prawdami starowieku”.

                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    home  obrazy  muzyka  gramy  kontakt    recenzje                           do ściągniecia:  info     warunki techniczne