home  obrazy  muzyka  gramy  kontakt   recenzje

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Zaczarowała nas i zakręciła muzyka kapel karpackich,
wpisana w krajobraz małych miasteczek i wsi
 karpackich XIX i XX w.  Muzyka rozbrzmiewająca
niegdyś na huculskich weselach, w bukowińskich
karczmach, na galicyjskich jarmarkach, w żydowskich
 i cygańskich domach, lub na arystokratycznych salonach
Uniosła nas swoją prostą, a zarazem mistrzowską formą, mozaiką stylów i motywów. Podróżujemy tak, zatem, pomiędzy dawnym a współczesnym,  Czerpiemy pełnymi garściami, zanurzamy się w tej muzyce. Odwiedzamy miejsca, gdzie ziemia styka się z niebem.
Taki lot.

 

   
                    home  obrazy  muzyka  gramy  kontakt  linki   recenzje                                                                                              banereczek design BAKMYK